Privaatsuspoliitika

E-poe vastutav töötleja on Homeyard OÜ (registrikood 11456163), aadress Kallaste 7, Tabasalu, e-post info@homeyard.ee. Maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed edastatakse volitatud töötleja Montonio Finance UAB-le.

Milliseid isikuandmeid me töötleme

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • kauba kohaletoimetamise aadress;
  • pangakonto number;
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
  • klienditoe andmed.

Miks me isikuandmeid töötleme Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kaupade tarnimiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendi eelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid, nagu e-posti aadress, telefoninumber ja kliendi nimi, töödeldakse kaupadega ja teenuste osutamisega seotud küsimuste lahendamiseks (klienditugi). E-poe kasutaja IP-aadressi ja muid veebiidentifikaatoreid töödeldakse e-poe kui infoühiskonna teenuse osutamise ja veebikasutuse statistika tarvis.

Õiguslikud alused Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmeid töödeldakse juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks raamatupidamiseks ja tarbijate kaebuste lahendamiseks).

Isikuandmete vastuvõtjad Isikuandmed edastatakse e-poe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning klientide probleemide lahendamiseks. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui kaup toimetatakse kohale kulleriga, edastatakse ka kliendi aadress koos kontaktandmetega. Kui e-poe raamatupidamise eest vastutab mõni teenuseosutaja, edastatakse isikuandmed raamatupidamistoimingute tegemiseks ka neile. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik e-poe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs Isikuandmeid hoitakse Shoprolleri, Directo ja Zone Media serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, kus andmekaitsetase on Euroopa Komisjoni hinnangute järgi piisav, ning USA-s asuvatele ettevõtetele, kes on liitunud Privacy Shieldi andmekaitseraamistikuga. Andmed on ligipääsetavad e-poe töötajatele e-poe kasutamisega seotud tehniliste probleemide lahendamiseks ja kasutajatoe pakkumiseks. E-pood rakendab asjakohaseid füüsilisi, korralduslikke ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise ning loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmeid edastatakse e-poe volitatud töötlejatele (näiteks transpordi- ja andmemajutusteenuste pakkujatele) ning neid töödeldakse e-poe ja volitatud töötlejate vahel sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on isikuandmete töötlemisel kohustatud rakendama asjakohaseid kaitsemeetmeid.

Isikuandmetega tutvumine ja nende parandamine Isikuandmetega on võimalik tutvuda ja neid on võimalik parandada e-poe kasutajaprofiilis. Ostude korral, mis on tehtud ilma kasutajakontota, on isikuandmetega võimalik tutvuda, võttes ühendust klienditoega.

Nõusoleku tagasivõtmine Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta, teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Isikuandmete säilitamine Isikuandmed kustutatakse e-poe kliendikonto sulgemisel, välja arvatud juhul, kui andmete säilitamine on vajalik raamatupidamiseks või tarbijavaidluste lahendamiseks. E-poes ilma kliendikontota tehtud ostude puhul säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksete ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmeid kuni nõude rahuldamiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamiseks vajalikke isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

Isikuandmete kustutamine Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega, saates e-kirja aadressile info@homeyard.ee. Isikuandmete kustutamise taotlustele vastatakse hiljemalt ühe kuu jooksul ning vastuses täpsustatakse kustutamise tähtaeg.

Isikuandmete edastamine E-posti teel esitatud isikuandmete edastamise taotlustele vastatakse ühe kuu jooksul. Klienditugi tuvastab taotleja isiku ja täpsustab, milliseid isikuandmeid edastatakse.

Otseturundussõnumid E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundussõnumite saatmiseks, kui klient on andnud selleks nõusoleku. Kui klient ei soovi enam otseturundussõnumeid saada, tuleb klõpsata e-kirja jaluses selleks esitatud lingile või võtta ühendust klienditeenidusega.

Vaidluste lahendamine Isikuandmete töötlemisega seotud vaidlused lahendatakse klienditoe kaudu (info@homeyard.ee). Isikuandmete kaitse üle teeb järelevalvet Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).