Sääsepüüdja hooldus

Teie sääsepüüdja ei käivitu või ei jää tööle? Sagedasti on tegemist lihtsate põhjustega, mille lahendamine on igaühele jõukohane. Kõige tüüpilisemad mittekäivitumise põhjused:

Liiga madal õhutemperatuur. Temperatuuridel alla +8°C püünis ei suuda töötemperatuuri hoida ning lülitub välja. Samuti ei jää käivitamisel püünis tööle, kui termostaat põlemiskambri küljel nõutud temperatuurini ei soojene. Sääsed muutuvad aktiivseks temperatuuridel üle +8°C. Seetõttu on mõistlik püünis käivitada, kui öised temperatuurid enam liiga madalale ei lange.

Kontroll: hoida püünist vähemalt 12 tundi toatemperatuuril ning käivitada siseruumis. Kui püünis käivitub ning jääb püsivalt tööle, ei ole sellel rikkeid.

Värskelt täidetud gaasiballoonis esinev õhk. Balloonide täitmisel jääb sageli balloni sisse õhk, mis sealt väljub enne gaasi. Mosquito Magneti madala gaasitarbimise tõttu võtab õhu väljumine pikalt aega ning gaas ei jõua püünise põlemiskambrisse.

Lahendus: 1) proovida teist gaasiballooni, mis on töötanud teisel seadmel. 2) Lasta balloonist õhk välja vajutades paar korda lühidalt balloni ülaloleva nõelklapi alla. Kui on tunda spetsiifilist teravat lõhna, on balloonist väljunud gaas. Seejuures kindlasi jälgida, et läheduses pole lahtist leeki.

Püünise ümber on palju sääski, aga püünise võrgus tundub neid vähe olevat.

Veenduge, et püünises on värske oktenoolitablett. Oktenool eritab tugevat seenelõhna. Aja jooksul see aurustub tabletist ning peibutuslõhna intensiivsus väheneb. Vahetage tabletti vähemalt iga kord, kui gaasiballoon vajab vahetamist või veelgi sagedamini, kui soovite parimat tulemust.

Muutke püünise asukohta. Kui püünist ümbritsev õhuvool on tugevam, kui püünise enda tekitatud õhuvool, väheneb püünise võime sääski sisse imeda. Vältige liiga avatud asukohta või hoonete lähedust. Tihti muudab olukorda püünise mõnemeetrine liigutamine või imutoru teise suunda orienteerimine.

Kui siiski osutub vajalikuks hooldetehniku poole pöörduda, võtke enne ühendust et masina üleandmine kokku leppida või saatke püünis Tabasalus asuvasse pakikappi.

<<Tagasi